Информация для партнеров.

Українa: Доступ до таблетованого морфіну поліпшить якість надання допомоги наприкінці життя

(Нью-Йорк, 14 лютого 2013 року) – Реєстрація таблетованого морфіну в Україні, сильнодіючого знеболювального засобу, що найчастіше застосовується для лікування хронічного болю у пацієнтів з раком, — це найважливіший крок для поліпшення якості надання допомоги пацієнтам наприкінці життя, повідомляє Human Rights Watch.

Реєстрація таблетованого морфіну від 1 лютого 2013 року (Наказ МОЗ України №77) дозволяє підприємству “Інтерхім”, розташованому в Одесі, виробляти таблетки морфіну (5 мгр та 10 мгл).  Вже в березні 2013 року ліки надійдуть до медичних закладів та аптек.

“Це чудова новина для пацієнтів, які хворіють на онкологічні захворювання в Україні”, каже Дідерік Ломан, головний дослідник з питань громадського здоров’я Human Rights Watch. “Таким чином тисячі українських пацієнтів, які живуть та помирають зі страшним болем, нарешті отримують адекватне знеболення.»

Всесвітня організація охорони здоров’я іще в 1977 році визначила таблетований морфін як один з основних лікарських засобів для лікування болю в онкології.

До цього часу в системі охорони здоров’я країни доступна лише ін’єкційна форма морфіну. Виробник ін’єкційної форми морфіну фактично є монополістом на українському ринку. Хоча на ринку є знеболювальні пластирі, але пацієнти мають платити за них самостійно, а ціна для більшості є занадто великою.

В травні 2011 року Human Rights Watch оприлюднив звіт “Неконтрольований біль. Зобов’язання України забезпечити надання паліативної допомоги згідно з принципами доказової медицини”: http://www.hrw.org/reports/2011/05/12-1, в якому зазначено: щорічно в Україні тисячі пацієнтів з раком помирають в страшних муках через неможливість отримання якісної паліативної допомоги. Human Rights Watch також виявив, що деякі пацієнти розглядають можливість скоєння, або ж вже мали невдалу спробу суїциду, через нестерпний біль.

В той же час, Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що за допомогою існуючих медичних засобів можна контролювати майже всі типи болю у пацієнтів з раком. У звіті зазначалося, що відсутність табетованого морфіну в Україні – це головна перепона для забезпечення належної допомоги наприкінці життя; було рекомендовано зареєструвати таблетований морфін та поширити його у закладах охорони здоров’я.

“Нарешті таблетований морфін стане доступним в Україні; уряду необхідно буде переконатися, що лікарі мають достатньо знань для призначення цього препарату, а в бюджетах утримання державних медичних закладів — закладено кошти на його закупівлю”, каже Ломан.

Суворе законодавство щодо обігу наркотичних речовин та застарілі навчальні програми для медичних працівників були визначені як основні перепони надання паліативної допомоги. Human Rights Watch наголошує, що зміна нормативних документів та реорганізація навчання має стати частиною державної політики щодо розвитку паліативної допомоги.

Державна служба з контролю за наркотиками створила робочу групу з удосконалення нормативно-правової бази щодо обігу контрольованих речовин в медичній сфері; нове законодавство допоможе подолати чимало бар’єрів, які існують на сьогодні при використанні сильнодіючих знеболюючих засобів, зокрема морфіну. До Кабінету міністрів, що був затверджений 24 грудня 2012 року, було передано проект Постанови щодо правил обігу наркотичних речовин в медичній сфері.

“Затвердження проекту Постанови Кабінету Міністрів щодо правил обігу наркотичних речовин в медичній сфері стане новим важливим кроком“, — каже Дідерік Ломан. “Це буде означати, що держава виконає свої зобов’язання щодо недопущення невиправданих страждань пацієнтів від сильного болю”.

Для отримання додаткової інформації, звертайтеся:
У Нью-Йорку до Дідеріка Ломана  (ангілйською, голандською, російською мовами):  +1-646-645-4902 (мобільний); абоlohmand@hrw.оrg

Украина: Прорыв в лечении боли при онкологии

Доступ к пероральному морфину расширит возможности ухода за терминальными больными

(Нью-Йорк, 14 февраля 2013 г.) – Недавняя регистрация в Украине перорального морфина – сильного обезболивающего средства, которое чаще всего применяется для лечения острой боли при онкологии, — это крупный шаг в направлении улучшения ситуации с уходом за терминальными больными, заявила Хьюман Райтс Вотч.

Регистрация препарата с 1 февраля 2013 г. позволит одесской фармацевтической компании «ИнтерХим» начать производство таблеток 5 и 10 мг, которые, как ожидается, появятся на  рынке к марту этого года.

«Это хорошая новость для онкобольных в Украине, — говорит Дидерик Лохман, старший исследователь Хьюман Райтс Вотч по вопросам здоровья. – Нынешнее нововведение может принести облегчение десяткам тысяч украинцев, которые живут и умирают, страдая от избавимой острой боли».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит пероральный морфин к основным обезболивающим лекарственным средствам с 1977 г. Этот препарат составляет и основу рекомендаций ВОЗ по лечению боли при онкологии.

Однако до сегодняшнего дня в государственном здравоохранении Украины имеется в наличии только инъекционный морфин, производитель которого в настоящее время является монополистом. В некоторых аптеках предлагается также обезболивающий пластырь, но его пациентам приходится покупать за свой счет по ценам, которые для большинства являются запретительными.

В своем докладе от мая 2011 г. «Неконтролируемая боль. Обязательства Украины в области обеспечения паллиативной помощи по стандартам доказательной медицины» Хьюман Райтс Вотч отмечала, что ежегодно в Украине десятки тысяч больных раком умирают с острой болью, потому что не могут получить надлежащих услуг паллиативной помощи. Нами было установлено, что некоторые больные, чтобы избавить себя от невыносимых страданий, всерьез задумывались о самоубийстве или предпринимали попытку суицида.

ВОЗ утверждает, что существующие медикаментозные методы позволяют почти во всех случаях, если но во всех, снять болевой синдром при онкологии.

В 2011 г. мы указывали, что одним из ключевых факторов, препятствующих обеспечению в Украине надлежащего ухода за терминальными больными, является отсутствие перорального морфина, и рекомендовали внедрить этот препарат в систему государственного здравоохранения.

«Теперь, с появлением перорального морфина, правительству нужно будет позаботиться о том, чтобы врачи были подготовлены к его применению и чтобы у государственных лечебных учреждений был бюджет на закупку этого препарата», — говорит Дидерик Лохман.

Хьюман Райтс Вотч также было установлено, что для Украины хроническими проблемами в области паллиативной помощи были избыточно жесткое наркорегулирование и недостаточная подготовка медработников по уходу за терминальными больными. Мы призывали правительство обратиться к этим проблемам в рамках комплексной стратегии развития паллиативной помощи.

Рабочей группой, созданной Государственной службой Украины по контролю за наркотиками, был подготовлен проект нового наркорегулирования, предусматривающий снятие многих барьеров, которые препятствуют использованию сильных обезболивающих средств, таких как морфин. Проект находится на рассмотрении нового правительства страны, назначенного 24 декабря 2012 г.

«Принятие нового наркорегулирования стало бы еще одним крупным шагом вперед, — говорит Дидерик Лохман. – Это послужило бы сигналом о твердом намерении правительства обеспечить, чтобы ни одному пациенту не пришлось без необходимости страдать от острой боли».

Контактная информация: Дидерик Лохман (англ., русск., голл., исп.) +1 646 645 4902; lohmand@hrw.org.